GIỚI THIỆU TUYỂN PHÁP Ở EURO 2020: BỘ KHUNG CŨ NHƯNG MŨI KHOAN MỚI.

GIỚI THIỆU TUYỂN PHÁP Ở EURO 2020: BỘ KHUNG CŨ NHƯNG MŨI KHOAN MỚI. Tuyển Pháp lần này họ đem đến Euro những con người rất cũ, điều này không hề khiến chúng ta ngạc nhiên, nó đã được dự đoán từ trước khi tuyên bố 26 cái tên chính thức. Vẫn là những con […]

Continue Reading