Bảng Xếp Hạng

Tháng 10/2021
# Thành Viên Điểm Số Trận Hiệu Suất
1 Maritza Ruff 22 20 37%
2 Nguyễn Nam 19 20 32%
3 Lý Hải Long 16 20 27%
4 Dazai Kitano 13 32 14%
5 Anderson Spafford 13 20 22%
6 Lý Gia Bân 13 20 22%
7 Trần Long 13 20 22%
8 Lý Gia Linh 13 20 22%
9 Jindo Katori 13 10 43%
10 Jude Soderlund 10 20 17%
11 Vương Ninh 10 20 17%
12 Lý Gia Bảo 10 20 17%
13 Rebekah Colebatch 10 20 17%
14 Gia Cát Dự 4 20 7%