CHÍNH THỨC: FIFA SẼ NGHIÊN CỨU Ý TƯỞNG TỔ CHỨC WORLD CUP CỨ MỖI 2 NĂM MỘT LẦN

Vào hôm qua, mình có đọc được thông tin từ AFP nói rằng, một trong những vấn đề nghị sự quan trọng sẽ được xem xét thông qua bàn bạc trong cuộc họp đại hội đồng FIFA lần thứ 71 diễn ra vào hôm nay, chính là ý tưởng tổ chức World Cup (của bóng […]

Continue Reading